Tražila nisam

Propustili smo držanja za ruku Šetnje uz obalu reke u proleće rano. Poglede tople i meke, poljupce u mraku. Propustili smo sve ono ljubavnicima znano. Propustili smo da ti u krilo sedim Da me po kosi usnulu maziš. U zagrljaju tvom svu noć da snim Da me ponosan pred svima zagrliš. Propustili smo radosti mnoge, […]

Read more

Labud

Sledeći
dan, prošao joj je u magnovenju. Želela
je da zaspi i probudi se predveče. Nije išlo
baš tako. Pokušala je i
da čita, ali ni jedna reč
joj nije dopirala do glave. Kao da je po celoj knjizi samo njegovo
ime ispis…

Read more

Život

Poletiš, Pa se setiš da nisi ptica. Sletiš i po zemlji hodaš, Slomljenih krila, slomljenog srca. I blediš, blediš… Poveruješ, Pa te izdaja po nosu klepi. Ljudi su i Boga izdali Što tebe ne bi? Voliš, A ljubav je tek grana cvetna Otpadne cvet, srce ogoli Ostane duša sama i setna. I tako život prodje […]

Read more

Labud

Miris lipe je obavio celu ulicu. Obožavala je te večernje šetnje, kad je sama sa svojim mislima, sa svojom dušom, koja je tek naslućivala širinu kosmosa, i svega onog, nama nevidljivog. Udubljena u taj novi osećaj, u radost be…

Read more

Labud

Gledala ga je svojim velikim smedjim očima.Svaki dan je dolazio u njen komšiluk, sedeo sa drugarima. Dugo su pričali. U toplimletnjim noćima, ležala je mirno u svojoj sobi, i slušala njegov glas.Kako je samo maštala da je on p…

Read more