O prokletstvima i blagoslovima Čoveka

<p class="MsoNormal"><span>&nbsp;</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Ukoliko biste posmatrali Ratomirov anfas, opazili
biste brazdu nespokoja u prostoru izme</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">đ</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">u žbunastih obrva. Be&scaron;e jezivo duboka i </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">inilo se da skriva obilje tajni </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">ija težina ne treba biti poverena obi</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">nom smrtniku, poput njega. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Prizor, prethodno opisan, može se smestiti u
nekoliko minuta potrebnih da jutarnja svetlost opto</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">i usnulo lice. Dan zapo</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">inje u pet </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">asova i trideset minuta, bez izuzetka. Ratomirova
stopala protežu se na kuhinjskim plo</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">icama, a nožni prsti migolje u ritmu klju</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">ale vode koja se klobu</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">i u i&scaron;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">ekivanju mirisnog praha. Tri ka&scaron;i</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">ice kafe i sedam cigareta jesu poro</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">na doza ovog obi</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">nog </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">oveka. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Razgrnuv&scaron;i dnevnu &scaron;tampu dopu&scaron;ta da se u njegov
korteks nastane metastaze. Ponude za posao, crnobeli portreti iz </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">itulja, reklamiranje proizvoda protiv opadanje kose i efikasni
lekovi za savladavanje erektilne disfunkcije. Povla</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">i dim, uzima gutljaj, prevr</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">ć</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">e stranicu.</span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Naizgled prolazne, svakodnevne, radnje </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">ine puku egzistenciju podno&scaron;ljivom. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Odlazi u toalet i poku&scaron;ava čestito da se olak&scaron;a,
ali starost mu&scaron;karcu donosi brojne prepreke u izvr&scaron;avanju jednostavnih </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">č</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">inova iskonskog zadovoljstva. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Posmatra sopstveni odraz u ogledalu i postaje opčinjen
brazdom koja čuči između obrva poput nenametljivog hinduističkog obeležja.
Osmehuje se sarkastično. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Juče je rezervisao karte za dramu u amaterskom
pozori&scaron;tu u Đure Jak&scaron;ića 7. Odustao je od kulturne institucije na platou
novosadskog trga kako je prestao da radi na biletarnici iste, a kažu zbog tuposti
nametnute godinama. Ratomir se drčno protivi izrečenoj kleveti re&scaron;avajući
sudoku i i&scaron;čitavajući Murakamijeva književna ostvarenja. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Juče je saznao da je preminula profesorka
književnosti iz gimnazije, ali nije dopu&scaron;tao da zbog toga zaplače, verovao je
da su suze nepokolebljiv dokaz čovečije slabosti. Nije ni slutio gre&scaron;ku u
svojoj ideologiji. Udahnula mu je ljubav prema čitanju i netrpeljivost prema
larpurlartizmu. Ono &scaron;to je radio, moralo je nužno imati smisao. Predstava je
zakazana za devet časova i sa sobom, krajnje re&scaron;eno, vodi Vi&scaron;nju. Dotična
gospođa radi kao kasirka u marketu na Žitnom trgu i ponudila mu je svoje
dru&scaron;tvo. Proseda griva pokupljena u neurednu punđu &scaron;trčala je sa njenog
potiljka. Zelene oči predmet su Ratomirove fascinacije. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Čitao joj je Harukijeve romane na poluosvetljenim
klupama, a u nekoliko navrata podelili su karton kokica u Dunavskom parku,
slu&scaron;ajući kikot mladeži i siktanje fontane na jezercetu. Uživali su dru&scaron;tvo i
vanvremene razgovore o prokletstvima i blagoslovima čoveka. Vi&scaron;nja je bila
jedina osoba koja je razumela njegovu otuđenost i nezadovoljstvo okolinom. Nakon
večera&scaron;nje predstave želeo je da joj predoči situaciju i najavi svoje
samoubistvo, a ona bi se oslonila na njegovo rame i u ti&scaron;ini razmi&scaron;ljala o
smrti. Povremeno bi bacio pogled na njenu drhtavu usnu koja se nadmeće sa
suzama, ali stoički bi podneo sentimentalnosti primiv&scaron;i je u zagrljaj. Ratomir
je čvrsto verovao da je njegov život izgubio smisao i niko ga nije mogao ubediti
u suprotno. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Nestrpljivo je i&scaron;čekuje na Trgu Marije Trandafil,
zajedno pe&scaron;ače do Pozori&scaron;ta Promena i zauzimaju sedi&scaron;ta u auditorijumu.
Posmatra grimase na licima mladih glumaca, zaokupljen iskrom njihovog poziva.
Krajičkom oka opaža Vi&scaron;nju kako nervozno masira dlanove u krilu. Suza napu&scaron;ta
rub donjeg kapka i kotrlja se niz lice, a ona je uklanja jezikom, poput divnog
daždevnjaka. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Prostorijom se razleže aplauz. <span>&nbsp;</span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Ratomir oseća… Nedefinisana, nevidljiva, sirova
emocija, poput one koju poku&scaron;ava da oseti godinama unazad, preplavljuje njegovo
telo, pulsira u trbuhu, &scaron;iri se navi&scaron;e i naniže. Upliće prste u Vi&scaron;njine i
poku&scaron;ava da je obavesti o odluci, ali ne&scaron;to mu ipak ne dozvoljava. Oseća
prepreku, poput lo&scaron;eg zalogaja u grlu. Vi&scaron;nja razume neizrečeno i spu&scaron;ta parče
hartije u njegov džep, polažući usne na brazdu između obrva. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Rastaju se, a on ostaje u mestu i posmatra kako
njena silueta tone u gadsku vrevu. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Na putu do solitera razgrće parče hartije i
počinje da plače. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Tankim glasom i&scaron;čitava Murakamijeve reči: &bdquo;Smrt
nije suprotnost životu, već njegov sastavni deo.&ldquo; </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Iste večeri podiže pogled iznad lavaboa i opaža
da je brazda nekako manja. Osmehnuv&scaron;i se, izlazi iz toaleta, pod mi&scaron;ku stavlja
Murakamija, a njegova silueta gubi se u gradskoj vrevi. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">Negde u njoj, pronalazi Vi&scaron;nju. </span></p>

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%; font-family: Cambria, serif">&nbsp;</span></p>

<p align="right" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white"><em><span style="font-size: 12pt; color: #212121">Vous n'&ecirc;tes pas seul.</span></em></p><p align="right" class="MsoNormal" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; line-height: normal; background: white"><em><span style="font-size: 12pt; color: #212121"></span></em><img src="https://attackednotdefeated.files.wordpress.com/2017/10/loui-jover1.jpg?w=311&amp;h=407" border="0" alt="undefined" title="undefined" width="311" height="407" align="middle" />&nbsp;</p>

Read more

Dodir neba

Celog veka posmatramo i nastojimo da dodirnemo nebo. Posvećujemo mu na&scaron;a ma&scaron;tanja, snivanja, pitanja. Poznati slikar Stanko Janju&scaron;ević svoj veliki ciklus slika …

Read more

Ni reči

Hladna kafa na trpezarijskom stolu. Neispeglana košulja, bačena na krevet. U vazduhu iskri od sveže svađe. „Ćao“-promrmljano kroz zatvaranje vrata. Kreon ispod desnog oka blago počinje da curi… Rukom popravlja pramen na vratu… ovog jutra neljubljen… Dva stiska parfema, klik kopče na torbi, … Zatim opet tišina, brada koja podrhtava. Sve odzvanja po kući i …

Read more

Kad mi u san dodješ

Još ponekad tvoj dah osetim Kad spusti se tama jeseni rane. Duša bi da sluti, da predoseti Neke nove, za nas, srećnije dane. Toplinu tvog dlana na obrazu sanjam Zagrljaj onaj tvoj poseban koji si štedeo. Al se ipak sa tvoga puta sklanjam Previše si me dušo boleo. O da! Ti još uvek znaš Da […]

Read more

Srce moje

Nije te hteo srce moje
Tvoju ljubav ni pesme tvoje.
Zašto sada ludo plačeš ti,
Kad bi on trebao plakati?
Okreni glavu od prošlih dana
U novo jutro s osmehom kreni.
Bilo je i navek biće na tebi rana.
Ali uzalud sada ne veni.

Read more

Astrolog, ja.

Protekla tri meseca behu veoma produktivna. Ideja se rodila odavno, još u vreme kada mi nije bilo ni na kraj pameti da krenem u beli svet, ali nekako nikako nisam imala vremena. Na starom poslu nisam imala vremena ni za šta. A onda sam počela da mučim muku sa nemačkim, ta borba još uvek traje […]

Read more

Heraclea

&bdquo;Heraclea lyncestis. (Herakleja Linkestis) je antički grad koji se nalazi&nbsp; na južnoj periferiji grada Bitolja. Ime nosi po Heraklu, mitskom junaku&nbsp; makedonske dinastije …

Read more

Prašina

Nismo se nikada držali za rukeI nisi me nikad u zagrljaju krio od kiše.Nit smo plesali uz umilne zvukeNit slušao me dok spavam kako dišem. Da si mi bar maslačak usput ubraoIl ružu iz komšijskog vrta ukrao.U krilo sklupčanu držaoPo kosi snenu milovao. Živeću ja dugo još, a možda i ne.Jedino Bog zna koliko koraka […]

Read more