Samoće

Potražim te katkad

u nenaslovljenim tomovima

knjiga nedosanjanih ljubavi.

Tumaram predjelima nemira,

Panj

Sve je počelo od njega. Čovjek sa teškom sjekirom čuvenih kovača odmah …